Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.235.172.213.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
YS YS wrote on August 19, 2016 at 6:29 pm:
Cám ơn chị Hoa Lý đã vào thăm trang nhà và để lại lưu bút và bài thơ.
Chúc chị luôn an mạnh.
KQ ở TSN rất đông, không ở chung đơn vị rất khó biết nhau. Chị chắc biết anh Thông ở đơn vị nào chứ? Bay loại gì chị nhỉ? Bây giờ anh đang ở đâu?