Chân Thành Cảm Tạ

ngày 19.11.23

Gia đình tang quyến đã rất ưu ái nhận được Vòng Hoa, Phân Ưu trên Radio & TV, đăng báo, qua Fb, Messenger, qua email, điện thoại để Phân Ưu, Chia Buồn cùng đại gia đình tang quyến. Xin ơn trên Tam Bảo gia hộ, độ trì ban phước lành đến toàn thể quý vị và gia đình.

Trong lúc tang gia bối rối chắc chắn không tránh khỏi những sơ xuất ngoài ý muốn, kính xin quý vị niệm tình bỏ qua.

– Hoà Thượng Thích Huyền Việt, Chư Tôn Đức Tăng và Ban Hộ Niệm Chùa Liên Hoa đã chu toàn tang lễ.
– Chư Tôn Đức Tăng và Ban Hộ Niệm Chùa Linh Sơn Dickinson cùng chư Phật Tử đã giúp Hộ Niệm, Cầu Siêu trong suốt tang lễ.
– Đại gia đình họ tộc Trương Quang…
– Quý gia đình sui gia, thông gia hai bên Nội Ngoại.
– Thầy, Cô và toàn thể thành viên Liên Trường Trung Học Long Khánh.
– Thầy, Cô, bạn hữu và thành viên thuộc Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi.
– Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Ngãi Houston
– Quý Võ Sư, Huấn Luyện Viên, môn sinh thuộc Tổng Hội Võ Thuật Thần Phong Quốc Tế.
– Chủ tịch, Võ Sư, Huấn Luyện Viên và môn sinh Liên Võ Đường Thần Phong Úc Châu.
– BGĐ Tổ chức Nguyễn Thái Học Foundation, Bắc California.
– HĐQT, HĐĐH và quý Thầy, Cô thuộc Viện Nghiên Cứu Văn Hoá & Lịch Sử Cộng Đồng Tỵ Nạn Việt Nam Hải Ngoại.
– Phân Ưu của Hội Ái Hữu KQ Houston, Bắc Cali, Nam Cali và Úc Châu.
– Toàn thể hội viên thuộc Trung Tâm VBNHK.
– Chủ tịch Thương Anh và toàn thể hội viên Trung tâm Văn Bút Đông Nam Hoa Kỳ.
– Chủ tịch Hồng Thuỷ và toàn thể hội viên Văn Bút Đông Bắc Hoa Kỳ.
– Thành viên Khoá 4/69 SVSQKQ.
– BBT Tạp chí Tin Văn TT VBNHK.
– Tạp Chí Văn Học Nghệ Thuật Thế Hữu Văn Đàn
– Phân Ưu của Thi Văn Đàn Lạc Việt và thành viên.
– Phân Ưu của ACE Văn Hữu Việt Báo và Nhóm Việt Bút “Viết Về Nước Mỹ”.
– BĐH và thành viên Trang mạng Góc Nhỏ Sân Trường.
– BĐH và thành viên Trang mạng Việt Nam Văn Hiến.
– BGĐ Đài Saigon-Houston, BGĐ Viet Radio and TV, BGĐ Saigon-Dallas.
– Chủ tịch Chu Văn Cương và thành viên Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston.
– Chủ tịch và hội viên Hội Cảnh Sát Quốc Gia Houston.
– Và toàn thể các cá nhân thuộc các Hội đoàn, Đoàn thể, Hội Ái Hữu, chiến hữu, văn thi hữu, thân hữu, Võ Sư, Võ Sinh, thân bằng quyến thuộc.


« TRANG NHÀ »