Tử Biệt//Farewell

ngày 5.09.23

Nghe tin em bỏ cuộc
Ra đi không một lời
Cũng xong một kiếp con người
Thác về sống gửi xong rồi trần duyên

Viết vài hàng tiễn em
Về nương nơi cửa Phật
Cám ơn em những cảm tình chơn chất
Đã dành cho tôi suốt quãng đường dài
Dẫu ân tình đã xưa cũ nhạt phai
Nhưng đâu đó cũng có phần lưu luyến

Biết chỉ là hoài niệm
Chút ơn nợ đời nhau
Buồn vui có nghĩa gì đâu
Khi lá thu sầu chín đỏ trên cây!


Farewell

I heard you give up of late
Leaving our world without debate
A human life was done
Farewell to the temporary realm; finished human’s fate.

Writing a few lines to say goodbye
Taking refuge in the Buddha’s sky
Thank you for your sincere feelings
Toward me for a long time
Although our mutual feeling no longer exists,
But, somehow the nostalgia still persists.

Knowing that it’s just in the memory
A little gratitude to each other
Happiness and sorrow have the least meaning
When the autumn leaves on the tree are turning!


Tháng 8/2023


« TRANG NHÀ »