Một bài thơ vui

ngày 30.01.23


Nhà trên rừng đón Tết
Chung quanh chẳng có ai
Sau lưng thì có bà cai
Trước mặt laptop mỗi ngày như nhau

Tọ mạy lên lướt nét
Lục lạo xem thơ văn
Tự nhiên nhìn thấy tiền căn
Nụ cười toả sáng, hàm răng trắng đều

Tôi nghĩ cũng thấy lạ
Bác sĩ mắt khoe răng
Hay là cố ý đây chăng
Thử tôi… mắt có nhập nhằng khói sương

Chôm tấm hình trên net
Thấy dễ thường quá chừng
Đúng ngay ở buổi đầu Xuân
Uống trà nhìn ảnh chúc mừng đầu năm

Ngắm lâu thêm… lại cà lăm
Thơ bay tứ tán trúng nhằm bà cai
Bà cai hỏi viết cho ai
Miệng chúm chím cười cầu tài! Mừng Xuân!

Look at this picture
Bức ảnh nhiều chất thơ
It’s full of poetic
Cho kẻ mộng người mơ

if I happen to fall in love with you,
It is not my intention to do
but if you want to set me free
then don’t be so charming and attractive


« TRANG NHÀ »