Vô Đề

ngày 28.07.21


Tập vở ngày xưa thật dễ thương
Theo ta vào mộng những canh trường
Ngày đi rất vội, trăng vàng vọt
Đêm đến cuộn mình nhớ cố hương

Núi nhớ mây còn ta nhớ em
Trăng thu huyền hoặc, suối tóc mềm
Em mang vào cõi mù xa ấy
Để lại bên đời chỉ bóng đêm


I hold the old class notes in esteem
It entails me into my dream
The days fly; the moon palely kindles
At nightfall, my homesickness rekindles

The mount misses clouds, and I miss you
The fall moon’s magic; your hair smooth
You’ve brought all to somewhere into the blue
Leaving behind the darkness of woe.


« TRANG NHÀ »