Vầng Trăng Xế Bóng

ngày 27.04.23

Nhạc & Lời: Yên Sơn
Ca sĩ: Tuyết Trinh
Hòa âm & Thực hiện: Nguyễn Hậu


Karaoke (bè) Vầng Trăng Xế Bóng

Karaoke Vầng Trăng Xế Bóng


« TRANG NHÀ »