Lời Trăng Trối

ngày 4.03.24

Vĩnh Biệt Thiên Nga
Viết thay Phan Xuân Sinh trăng trối với vợ
(Thiên Nga là nhũ danh của chị Phan Xuân Sinh)

Ta cùng em Đứng Dưới Trời Đổ Nát (*)
Cùng với em nâng Chén Rượu Mời Người (*)
Cùng chung sức Bơi Trên Dòng Nước Ngược (*)
Sá chi đâu Khi Tình Đang Ru Đời (*)

Biết không thể Sống Với Thời Quá Vãng (*)
Nên cùng em ta Tát Cạn Đời Sông (*)
Mượn chữ nghĩa để vui cùng bè bạn
Để đứng lên trong những lúc ngả lòng

Nay bóng xế đã ngả dài trên tóc
Lòng vẫn nghĩ rằng Vàng Lá Thu Xanh (*)
Dù bao nắng mưa em vẫn bên anh
Xin cảm tạ tấm chân tình bất diệt.

Nay đến lúc phải chia ly vĩnh biệt
Xin mang theo ơn nợ kiếp lai sinh
Cám ơn em đã trọn nghĩa vì anh
Xin tạ lỗi… đi trước em một bước

Ngày cuối tháng 2/2024

————————–
(*) Tựa sách đã xuất bản


« TRANG NHÀ »