Chương Trình VHNT Tháng 5/2024

ngày 23.05.24

QUAY VỀ KỶ NIỆM
Trên làn sóng KBDT 1160Am SAIGON-DALLAS RADIO với Như Tuyền

Quay về kỷ niệm để tìm lại những dấu yêu, tìm những thứ mà chúng ta đã từng trân trọng dù có sắp đặt hay chỉ là một ngẫu nhiên tình cờ. Quay về kỷ niệm để thương để nhớ, để tìm lại tuổi thơ, tuổi thanh xuân, để sống lại với khung trời cũ. Quay về kỷ niệm để ôn lại một thời hoa mộng, vàng son trong thanh bình, trong an vui ở một xã hội đầy tình người thấm nhuần một nền giáo dục dựa trên dân tộc, nhân bản, và khai phóng.


« TRANG NHÀ »