Khúc Ca Hoài Hương

ngày 13.04.22

Viết cho những người con Việt tha hương nhân Mùa 30 Tháng 4 thứ 47

“…Trong giấc mơ tôi cùng em bước vui…”
Với giọng ca Nguyễn Hậu

KARAOKEVới giọng ca Hoài Thu


« TRANG NHÀ »