Mái Tóc Điểm Sương/ Fog fell on hair

ngày 9.05.23


Sương rơi trên mái tóc
Nụ cười vẫn còn nguyên
Cố hình dung suối tóc
Đã một thời đen huyền


Although strands of fog have fallen on your hair,
Your beautiful smile is still there.
Trying to visualize the lustrous stream flowing down your shoulders
That was once silky black and a wonder.
(I recall the black stream has run down on your shoulder freely
once upon a time, it was so gracefully)


Em vừa qua mùa Hạ
Mùa Thu đã vội về
Sương rơi vô tình quá
Tim vẫn đầy đam mê

You just passed by Summer
The Autumn has rushed in
Fog is falling with carefree
While your heart’s still full of passionTôi về gom mộng mị
Nhốt cho tàn đêm sâu
Nhập chung tâm và ý
Yêu như thuở ban đầu

I’ll collect weird thoughts and bad dreams
Locked them up throughout the nights
Keep my heart and mind in the same place
And love you as our first dateDù sương đã rơi trên tóc
Nụ cười đẹp vẫn còn nguyên
Xinh tươi mọi nơi mọi lúc
Dịu dàng, khiêm tốn rất duyên

Though the fog has fallen on your hair
The sweet smile still intact
Beautiful anytime, anywhere
Very tender and modest are always there


« TRANG NHÀ »