Bên Dòng Sông San Jacinto

ngày 30.08.22

Nơi đây ngày lại qua ngày
Buồn theo từng chiếc lá bay ngập ngừng
Nơi đây gió thoảng hương rừng
Nhớ nơi hò hẹn đã từng đi qua
Sáng nay thu nặng sương pha
Bên bờ sông vắng riêng ta thở dài
Mùi hương tóc vẫn chưa phai
Nhớ ơi suối tóc thậm thoài ngang lưng


« TRANG NHÀ »