Phương Nam Tuyết Rơi

ngày 28.12.23


Giáng Sinh vừa rồi tuyết rơi trắng xóa
Dù không bao lâu cũng đã lạnh căm
Thế mà em vẫn ở đó bao năm
Tuyết trắng xoá, mấy tháng dài mới dứt
Tôi bên đó chắc là tôi đi đứt
Lạnh lắm hả em, lạnh chắc tê người!
Tôi dân phương nam sợ lạnh, đừng cười
Năm mười năm mới một lần có tuyết

Tôi sợ lạnh chứ không hề sợ tuyết
Nếu ở bên em chắc sẽ tuyệt vời
Tôi sẽ cùng em hai đứa dạo chơi
Lội trong tuyết để thấy lòng mình ấm
Trong tuyết lạnh mắt môi em đằm thắm
Gió sẽ ngừng khi đắm đuối nhìn em
Khi trên đầu lấp lánh ánh sao đêm
Sóng sẽ vỗ khi biển tình dào dạt

Ôi cô nhỏ, ơi người em mạn Bắc
Lạnh tê người nên dệt mộng cho vui
Tuyết rơi nhiều đến lúc cũng ngưng thôi
Như mùa trăng sẽ hết tròn lại khuyết
Tôi vẫn mơ được cùng em lội tuyết
Dưới trăng vàng… chỉ là mộng thiên thu

Tháng 1/2010


« TRANG NHÀ »