Remix “Lạc Lối”

ngày 9.03.24

Thơ & Nhạc: Yên Sơn
Ca Sĩ: Tuyết Trinh
Hoà âm & Thực hiện Video: Ca Nhạc Sĩ Nguyễn Hậu« TRANG NHÀ »