Cà Phê Nhớ Người

ngày 18.04.23

Nắng xuyên qua chỗ tôi ngồi
Bên ngoài vuông cửa đất trời vào Xuân
Nghe tim gõ nhịp bâng khuâng
Cùng sương từng giọt ngập ngừng rụng rơi
Nhớ người nghìn dặm mù khơi
Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười liêu trai

Cà phê từng giọt ngắn dài
Con tim gõ nhịp nhớ ai bồi hồi
Mờ xa sương xám lưng đồi
Nhớ xưa mình bước chung đôi bao lần
Sương đầu cành giọt rưng rưng
Cà phê từng giọt ngập ngừng nhớ ai./-

Đầu Tháng 4/2023


« TRANG NHÀ »