Mầy Ở Đâu, Làm Gì, Và Bóng Xế

ngày 19.01.17


Chợt gặp bạn
Hỏi lâu không gặp mặt
Ở đâu rồi
Tưởng đã chết biệt tăm
Bảo rằng cũng đã mười năm
Tao đang ở vùng Houston, West Lake
Đường Núi Vọng (Echo Mountain Street)
Bên cạnh làng Sand Creek, Rừng Vua
Cám cảnh đời được-mất-hơn-thua
Nên đưa vợ con tìm nơi quy ẩn
Mười năm qua như mây bay gió thoảng
Nhìn lại mình tao bỗng thấy buồn tênh
Ngó về phương xa
Ôi thăm thẳm trùng dương
Nghe đau nhói tấm lòng thương Tổ quốc
Nhớ bạn bè xưa
Nay kẻ còn người mất
Kẻ chân trời
Người góc bể
Lưu lạc tha phương
Cũng một thời cùng gìn giữ quê hương
Cùng vượt thoát lúc sẩy đàn tan nghé
Hăm sáu năm dư
Thăng trầm dâu bể
Chưa trả hết được nợ áo cơm
Bóng xế phủ xuống đời
Nhớ thuở xưa
“Ai mài kiếm bên trời dưới vầng trăng lạnh” (*)
Kiếp người phù vân

08.2001

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »