Chia Tay Chiều Cuối Hạ

ngày 19.06.24Đất trời bỗng buồn
Mềm lòng con nắng hạ
Nao nao tấc dạ
Cố lọc lựa ngôn từ để nói tiếng chia ly
Đã đến lúc em phải ra đi
Cầm tay nhau trùng trình không muốn thả
Chặt vòng ôm sao nghe lòng lạnh giá
Biết đến khi nào mình lại gặp nhau

Em quay mặt bước mau
Như cố tránh giọt sương lam rụng trên lối nhỏ
Tôi bơ vơ trong nắng chiều ngồi đó
Dõi mắt nhìn bàn tay vẫy bâng khuâng
Mây về ngang che giọt nắng rưng rưng
Đưa tay ướm một chỗ ngồi đã lạnh
Người có vô tình
Sông chia trăm nhánh
Nhánh của tôi cạn kiệt một phương chờ

Nhớ về em
Tôi cố dệt một bài thơ
Sao âm vọng cứ như bóng chiều hiu hắt
Biết là đã bước qua thời xuân sắc
Nhưng con tim vẫn gõ nhịp luân hoàn
Em đi rồi cho nỗi nhớ râm ran
Cùng tiếng ve buồn trỗi lên hòa nhịp

Em đi rồi bóng chiều cũng khép
Tôi mơ hồ nghe từng bước chân xa

Cuối Hạ 2013


CHIA TAY CHIEU CUOI HA_PDF


« TRANG NHÀ »