Cạn Dòng Ấu Thơ

ngày 24.03.24


Bờ Xe Nước Ngày Xưa


Sông Trà Khúc Ngày Nay


Cảm xúc khi nhìn thấy bức ảnh chụp đoạn sông Trà Khúc cạn dòng

Sông xưa giờ đã lên đồng
Cỏ xanh chen cát thay dòng nước xanh
Nhớ ơi một thuở thanh bình
Bờ xe nước đượm bao tình Trà Giang
Bao năm cách trở quan san
Giờ về nhìn lại… lệ ràn rụa rơi
Nỗi buồn vạn cổ khôn nguôi
Hồn tiên tổ biết bao đời… về đâu
Ấu thơ đã cạn mạch sầu
Đường xưa lối cũ nhuộm màu thê lương
Đành rằng cũng vẫn quê hương
Nhưng sao lạ lẫm cả đường về quê
Chiều trên Thiên Ấn lê thê
“Niêm Hà” khuất bóng… não nề tích xưa

Tháng Giêng 2013


« TRANG NHÀ »