A POEM JUST FOR YOU, MY LOVE

ngày 7.06.24


My love, you are the sunshine bright
Warming my heart and lighting up the night
With every smile, you chase my fears away
And fill my life with joy, in every single way

Your eyes, like oceans deep and wide
Draw me in, and I cannot hide
The love I feel, the heart that beats for you
Forever and always, my love, my heart is true

Your touch ignites a flame that never fades
A love so strong, it transcends all shades
Of doubt and fear, of darkness and of pain
With you, my love, I know we’ll rise above the rain

In your embrace, I find my peaceful nest
A place to rest, where love is always best
With you, my love, I know we’ll face each day
Together, forever, in every single way.

My love, you are the sunshine bright
Warming my heart and lighting up the night
With every smile, you chase my fears away
And fill my life with joy, in every single way


Bài Thơ Cho Em

Dấu yêu ơi! Em như nắng ấm
Sưởi tim anh, xua đuổi bóng đêm
Nụ cười em xoá tan lo nghĩ
Cho anh niềm hạnh phúc êm đềm

Mắt em sâu thẳm như đại dương
Anh chìm sâu không thể đo lường
Tình yêu em trong từng nhịp đập
Nguyện suốt đời nầy luôn yêu thương

Bàn tay em chứa đầy xúc cảm
Tình yêu em vượt cả thời gian
Cả lo âu, nỗi đau, buồn thảm
Đôi ta cùng vượt qua gian nan

Vòng ôm em cho tôi bình thản
Hạnh phúc, tự tin rất diệu kỳ
Sớm tối có em luôn bầu bạn
Không bao giờ mình phải chia ly


« TRANG NHÀ »