Gửi Gió Bay Đi

ngày 21.12.21


Ve râm rang dù hạ đã qua
Sân trước, vườn sau cúc nở hoa
Lá nhuốm vàng, sương thu phảng phất
Cuộc tình gầy tưởng đã phôi pha

Cả nỗi buồn phủ kín ngày thu
Nắng đi hoang trời đầy sương mù
Hết yêu nhau sao không chịu nói
Để một người vất vưởng mộng du

Mùa thu về nhắc nhau kỷ niệm
Chỉ riêng tôi hay cả cho người?
Nếu chỉ tôi! Chắc không còn chuyện
Mặc thu về, mặc lá vàng rơi

Tôi vẫn biết vì sao không nói
Do cuộc tình đầy những trái ngang
Ai cũng biết ngoài tầm tay với
Nhưng trong lòng vẫn cứ cưu mang

Hôm nay, một ngày thu rất lạnh
Mưa bụi bay… người lại nhớ người
Xin ơn trên cho người an mạnh
Bất hạnh nào… để hết cho tôi

Tháng 9/2021


Being Sent Along With The Passing Wind

Translated from Vietnamese into English by Hương Cau Cao Tân
on 25 December 2021, in British Columbia, Canada

Cicadas are singing still yet the summer has been here and over
While in front and back yards chrysanthemum blossoms are all over
And leaves are partly yellowing in the autumn dew that is faintly pervading
As the fragile love that is thought to be slowly diminishing

My melancholic sorrow wholly covers the autumn day
While sun rays are roaming freely and the dewy sky is here to stay
Why don’t you say it when love no longer exists
That causes someone to suffer the wandering walking in sleep

When autumn comes we remind each other of the loving memories
Is the reminding for both of us or for me only?
If it is for me only, then there is nothing left to matter
Despite the returning autumn, regardless of brown leaves falling over

I always know the reason why it has not been said openly
Because of the nature of the love that has been so much in adversity
Both of us are aware that it is beyond our limited reach
Yet in our hearts, we always strive to lovingly keep

Today, a day of autumn that is so cold as it is freezing
It is drizzling lightly… someone is remembered by someone so tormenting
May Heaven bless that someone with peace and is healthy
And please reserve any misfortune and poor fate… all for me


« TRANG NHÀ »