Video Nhạc “Lang Thang Phố Vắng”

ngày 26.04.24

Nhạc & Lời: Yên Sơn
Ca sĩ: Tuyết Trinh
Hoà âm & Thực hiện Video: Nguyễn Hậu


« TRANG NHÀ »