Chúc Mừng Năm Mới Giáp Thìn

ngày 10.02.24

Chúc Mừng Năm Mới Giáp Thìn
Chưa hết năm cũ đã đình đám đây
Là tôi như rồng gặp mây
Vàng ròng 99 chất đầy trong rương.


« TRANG NHÀ »