Tiếng thơ “Chỉ Còn Một Trái Tim Khô”

ngày 6.06.24

…với giọng ngâm Hồng Vân
Thực hiện Video: Nhà thơ Lê Tuấn


« TRANG NHÀ »