Talking To Myself/Độc Thoại

ngày 4.03.23


I’m sitting here
looking at the bottom of a glass of wine
trying to find
the memories of you
the memories of the days
when we were together
You might think I am crazy
but dear, I love you deeply
The twilight is on my side,
but I’m not sure if you’re thinking like mine.
The night is soon coming down
on this side of the town
But why,
why do I still carry you in my heart?
The wine is so beautiful red in the glass
tasting sweet
tasting bitter
as your love
Dear! Yes we know
our love is just a miserable fairy tale
We will always be apart
as we know…
But tell me
how I can forget
how I can move on
since you have stolen my heart
I keep wondering
deep, deep in my thought
If you ever give it back to me
and set me free
oh my dearest, please!


ĐỘC THOẠI

Ngồi đây nhìn đáy cốc
Nhớ kỷ niệm với em
Của một thuở êm đềm
Khi chúng mình chung bước

Làm sao tôi quên được
Ôi tình yêu nhiệm mầu
Ở cái thuở ban đầu
Một cuộc tình sâu đậm

Tôi nhớ em nhiều lắm
Buổi hoàng hôn cuộc đời
Cho em và cho tôi
Thời gian ơi chậm lại!

Biết tình yêu ngang trái
Cố quên không thể quên
Như ly rượu bờ sông
Vừa ngọt vừa đắng chát

Biết không thể nào khác
Chỉ là chuyện thần tiên
Chỉ là nợ không duyên
Mà không sao quên được

Em ơi xin làm phước
Trả tim lại cho tôi
Em đã lấy đi rồi
Hồn vật vờ héo úa

Tháng 3/2023


« TRANG NHÀ »