Con Mất Mẹ Rồi!

ngày 27.11.23


Dẫu biết Mẹ sống dài hơn thế kỷ
Và lũ con đã hạnh phúc hơn người
Dẫu vẫn biết cuộc đời như mộng mị
Nhưng Mẹ đi rồi buồn lắm Mẹ ơi!

Ai cũng biết không thoát vòng sinh tử
Kiếp con người trong bể khổ trầm luân
Nhưng Mẹ ơi, mất Mẹ lòng không nỡ
Thương nhớ ngập lòng, nuối tiếc bâng khuâng

Dẫu vẫn biết có sinh tất có có diệt
Đến rồi đi chỉ là lẽ thường tình
Nhưng mất Mẹ, ôi ngậm ngùi khôn xiết
Mẹ đi rồi còn vang vọng lời kinh

Dẫu vẫn biết Mẹ sống đời trọn vẹn
Rồi ra đi rất thanh thản như mơ
Nhưng mỗi khi nhớ… tim con ứ nghẹn
Kể cả lúc nầy đang ngồi viết bài thơ

Con nguyện cầu ở bên kia cuộc sống
Mẹ được vãng sanh về cõi Niết Bàn
Chỉ xin nhắc Mẹ lâu lâu nhìn xuống
Che chở đàn con lũ cháu được bình an

My Mother Has Gone

Even though I know that my mom has lived longer than a century
And her children were happier than a lot of other people
Even though I also know that life is like a dream
But it is so sad when you’re gone, Mom!

Everyone knows we cannot escape the cycle of birth and death
Human life is in a world of suffering
But Mom, I can’t bear to lose you
My heart is filled with love and regret

Even though I know that there is birth, there will be death
Coming and going is just normal
But losing Mom, I feel so sad
After you had gone, your prayers still echoed

Even though I know that you have lived your life to the fullest
Then you passed away very peacefully, like a dream
But every time I think of you… my heart chokes
Even right now… I’m trying to write a poem

I pray for you on the other side of life
You are reborn in the Nirvana
Just reminding you, Mom, from time to time
Keeping your children and grandchildren safely

Ngày 19/11/2023


« TRANG NHÀ »