Nhíp-ảnh-da-cellphone-tôi

ngày 8.04.23

Tuần trước có dịp thăm gia trang của một người bạn thân vùng Pearland, thấy phong cảnh trong vườn rất nên thơ, lãng mạn nên tháy máy lấy cellphone chụp được mấy tấm ảnh rất lấy làm hài lòng.

Ngày hôm qua, ngồi buồn trong bệnh viện bèn đem khoe qua text với nhóm chụp ảnh chuyên nghiệp Houston với lời mào đầu:

“Khoe với cả nhà,  Hình do nhíp-ảnh-da-cellphone-tôi chộp được ở trong vườn nhà ông bạn ở Pearland.”

…thì được mọi người “khen” đẹp – tôi chỉ nghĩ họ chỉ nói với kiểu cách xã giao cho đẹp lòng người khoe, vui lòng người cố gắng – trong đó có một người đẹp là nhiếp ảnh gia chân chính, gọi tôi bằng chú hờ, nguyên là một người vừa trúng nhiều giải chụp ảnh nghệ thuật của Houston và cũng là một Bác Sĩ Nha Khoa nổi tiếng của thành phố nầy. Tôi bèn viết mấy câu thơ gửi lại cho nàng nhỏ.

Thơ rằng:

Chú chỉ là nhíp-ảnh-da
Chụp cảnh cảnh tủi, chụp hoa hoa buồn
Chụp người người bước đi luôn
Chụp mây mây trốn tận sườn đồi xa
Hahaha!!!


« TRANG NHÀ »