Video Nhạc mới nhất

ngày 3.08.23


Ai trên đầu sông Tương, có nghe nhạc khúc Nghê Thường.
Bên dòng sông vắng nhớ ai tiếng nhạc bi thương.
Chiều dần xuống chim về tổ ấm.
Người chờ ai sương khói mơ hồ.
Thuyền trôi xuôi về nơi đâu,
sông nước mênh mông pha ráng chiều.

Ai trên dòng sông Tương, bóng soi mặt nước canh trường.
Bên dòng sông vắng đó đây tiếng vạc kêu sương.
Trầm lắng sương khói nên thơ.
Hàng cây im tiếng ven bờ.
Tiếng tiêu buồn tênh gọi sầu cao vút.
Người hỡi, bao giờ quay gót.
Chờ mong cô đơn gọi tên.
Bến sông chiều nay neo thuyền nhớ mong.

* * *
Hà há ha há ha ha.
Hà ha ha há ha hà.

Hà há ha há ha ha.
Hà ha ha há ha hà… ha hà ha…


« TRANG NHÀ »