Thu Về Bên Gối Mộng

ngày 26.10.23


Mưa Thu qua rừng vắng
Ngàn thông reo tiếng chào
Hỏi anh đang ở nơi nào
Quá kỳ hẹn ước mà sao chưa về
Ngày chờ đêm đợi lê thê
Nghe chăn chiếu gọi não nề tuổi xuân

Giọt mưa Thu rưng rưng
Trên đầu cành trụi lá
Giọt tương tư lã chã
Trên mắt môi u hoài
Ngày đi tiếp nối đêm dài
Sợ hương sắc sẽ nhạt phai theo mùa

Ngoài trời dai dẳng mưa
Cung sầu cao chất ngất
Tiếng dế tàn canh điệu ru nước mắt
Sương thu tràn trên gối mộng anh ơi!

Trọng Thu 2023


« TRANG NHÀ »