MỘT LẦN VỀ THĂM HUẾ

ngày 18.05.23


Thăm núi Ngự, sông Hương, cầu Gia Hội
Viếng Nội thành, bến Thừa Phủ, Kim Long
Ngẩn ngơ nhìn trong một chuyến về thăm
Thấy Huế đẹp, Huế thơ nên quyến luyến

 Qua Đồng Khánh nhìn sân trường xao xuyến
Huế muôn đời ưa cám dỗ thi nhân
Bóng dáng nào hò hẹn khách dừng chân
Hay là tại chiếc nón bài thơ ai đội

 Trải vạt áo dài – thi ca mở hội
Xỏa mái tóc huyền – thi nhạc giao duyên
Môi ai cười vành nón lá che nghiêng
Nghe vướng vấp bước chân người khách lạ

Hôm nay Huế nằm nghe mưa tầm tã
Mưa suốt ngày, mưa Huế lạ lùng chưa

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »