Trở Lại Vườn Xưa

ngày 7.01.22


Anh trở lại vườn xưa vào tháng tám
Để nghe mưa tầm tã khóc suốt ngày
Nhìn những dây trầu xanh mướt lá trên cây
Những buồng cau đã trổ màu vàng nhạt

Ngày xưa
Anh với em vẫn thường ngồi đây
Dệt mộng đời xanh ngát
Em giúp anh vun quén mấy dây trầu
Còn anh chăm sóc hàng cau
Anh vẫn hay đùa
Để có cau trầu cho việc mai sau
Nhờ mai mối đem sang nhà em dạm ngõ

Kìa chiếc cầu khỉ bắc qua con suối nhỏ
Mà em vẫn thường tần ngần đứng ở đầu kia
Chờ anh qua nắm chặt cánh tay chìa
Chân run bước mà sóng tình ngây ngất
Bây giờ thì cầu cũng hững hờ mặc tình anh bước
Lá hoa xưa ủ rũ dưới mưa buồn
Dưới chân cầu dòng nước bạc tràn tuôn
Không thơ mộng như tình xưa diệu vợi

Ôi nhớ quá những chiều vàng mong đợi
Dáng em yêu – cô bé mỉm môi cười
Tình học trò dồn lại mấy năm vui
Cũng tan biến sau lần anh thi hỏng
Em khóc ngất
Anh bàng hoàng, bất động
Đâu biết nói gì trong buổi chia tay
Anh vào quân trường trả nợ làm trai
Rồi cuộc chiến kéo lôi anh đi khắp hướng
Tình yêu thơ ngây không còn chỗ đứng
Một sáng mùa xuân pháo đỏ rượu hồng
Anh trở lại vườn xưa tan nát cõi lòng
Mười năm yêu nhau – mây bay gió thoảng
Mười năm chẵn, mười năm tình lận đận
Còn lại những gì giữ được hỡi vườn xưa

Anh trở lại vườn xưa vào tháng tám
Để nghe mưa rả rích khóc suốt ngày
Từ độ em theo chồng anh mới trở lại đây
Nghe kỷ niệm vờn chân anh từng bước
Nghe trống vắng không thể nào quên được
Ôi tiếng em cười, giọng em nói hãy còn đây
Returning To The Old Garden
Translated from Vietnamese into English by Hương Cau Cao Tân
on 14.01.2022 in British Columbia, Canada

In August I returned to the old garden
To listen to the rain’s heavy sobbing all day long in its lamentation
To see the betel plant leaves on the trees, fresh and bright in their color
And clusters of areca nuts that have turned light yellower

In the old days
You and I used to sit here at this place
To weave and dream about life’s fresh dreams
You helped me to nurture the betel leave plants so green
And I would tend rows of areca trees
I used to say jokingly
That we prepared them for later use so conveniently
When our matchmaker presented them in your pre-wedding ceremony

There is the “monkey bridge” that spanned the little brook totteringly
That you used to stand back on the other side hesitantly
Waiting for me to cross over and hold your offering hand tight
And walked shakily while listening to our love waves rise dazedly high

But now the bridge is indifferent and is ignoring my walking even
As the old leaves and flowers are mournful under the rains so saddened
And under the bridge the silvery water splashes and flows violently
All is not the same like the old remote love that flows so romantically

Oh how I miss those golden evenings when I was waiting
For the lovely figure of the little girl who was slightly smiling
The student love patiently gained in many years of its accumulation
Had painfully vanished after my failure of the fateful examination

You nearly fainted from crying and I was numbed and immobilized
Know not what to say on the day of saying good-bye
I went to the military academy paying the debt of being a youth in wartime
Then war mercilessly sucked me in its vortex to many corners of the sky

Our innocent love had no place to stand and could not survive
On that spring day when there were red firecrackers and rosy wine
I returned to the old garden with shattered thoughts and broken-hearted
Lamenting about the ten-year love – only to the wind and clouds departed

Ten even years, ten years of love unsuccessful to the end
Oh my old garden, what can you keep and what can remain
In August I returned to the old garden
To listen to the rain’s incessant sobbing all day long in its lamentation

I have not returned here since the day of your wedding
Just to listen to memories that cling to each of my steps of pacing
To the emptiness of my heart that is impossible to forget
Your sounds of laughter and talking here despite the trying of my best


« TRANG NHÀ »