Đừng Hỏi tuổi Tôi

ngày 21.02.24


Có người hỏi sinh nhật tôi năm mấy
Tôi lần mò đếm từng đốt ngón tay
Sinh nhật tôi chỉ có tháng với ngày
Thuộc con giáp nào thật tình… quên mất
Năm nay con Rồng… thôi thì nói thật
Giao thừa rồi… vừa mới vượt vũ môn

Chuyện trên đời ai kẻ dại người khôn
Hơi đâu bận tâm những điều không đáng
Cứ trôi miết với dòng đời năm tháng
Sinh nhật năm nao… chẳng khác biệt gì
Trẻ hay già, ngẫm cũng chẳng khác chi
Trái tim còn rung, tình yêu còn thắm

Em cũng biết tình yêu em sâu đậm
Thế nên không cần hỏi tuổi nghen em


« TRANG NHÀ »