Video Nhạc “Lạc Lối”

ngày 5.01.24

Phiên bản mới với ca nhạc sĩ Nguyễn Hậu

…và tác giả tự biên tự diễn

Phan Siêu thực hiện:

Trịnh Duy Hân thực hiện:


« TRANG NHÀ »