Người Em Phố Lạ Đèn Khuya

ngày 12.03.24

Em về Phố Lạ Đèn Khuya (*)
Mây che núi chắn cách chia muôn trùng
Bao giờ lại được trùng phùng
Để anh nói chuyện thuỷ chung một lần
Để anh tỏ rõ ân cần
Như đang dệt mộng bằng vần thơ yêu

Nơi đây giờ đã chín chiều
Nhớ ai lòng dạ hắt hiu nỗi buồn
Em về để lại vấn vương
Để quên hình bóng bên vườn thơ xuân
Để lại đây nỗi bâng khuâng
Dư hương còn quyện như gần như xa

Em Phi-La-Del-Phi-A
Chân vui em chạm bước qua vườn tình

Tháng 8/2001

————————————-
(*) Philadelphia


« TRANG NHÀ »