Cảm Thán

ngày 21.05.23

 

Sáng nay thấy trong lòng buồn rười rượi
Nghĩ cuộc đời: vòng lẩn quẩn, trầm luân
Nghĩ suốt đời người vất vả, gian truân
Rồi đến lúc cũng xuôi tay, nhắm mắt

Nghĩ như thế nên lòng buồn hiu hắt
Cảm thấy đời người thật vô nghĩa, đa đoan
Vậy mà lắm người nặng nợ trần gian
Gây ân oán để đời thêm rắc rối

Tôi với em chắc sẽ về chung lối
Ở cuối đường trần xin chờ đợi nhau nha

15.04.2002


« TRANG NHÀ »