Lời tiễn biệt

ngày 3.05.23

Tôi
Nhìn em
Lòng buồn thêm

Mùa Thu đã tới
Em bảo rằng vẫn đợi
Nhưng ngày tháng dài diệu vợi
Ân tình mình nghiệt ngã hơn xưa
Tình chúng mình như sớm nắng chiều mưa
Càng gầy guộc, càng muộn phiền, càng tiếc nuối
Nếu một mai, trên đường đời, mình không chung lối
Dẫu có ngược xuôi cũng xin bảo trọng tấm chân tình


« TRANG NHÀ »