Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.235.172.213.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
Pham thi Hoa Ly Pham thi Hoa Ly wrote on August 18, 2016 at 8:21 pm:
CHÚT TÌNH RIÊNG .
CHO : Vòng tròn nó muôn thuở . Khi vào buổi ban sơ. Vừa tình loan giấy vở . Ngỡ như tình trong Mơ ... CHO: Ôi thuở tím chiều hoang . Màn đêm vừa ló daṇg . Chút khoảnh khắc muôn vàng . Tí gì... thêm lãng mạng . CHO : Trên võ vàng lao xao . Nghe hạnh phúc dường bao ! Từng ưu phiền ảo não . Giây phút thắm dâng cao . CHO : ̣Để bao năm hư hao ! Bao năm niềm xanh xao . Chong đèn bên ngày tháng. Kiếp muộn phiền riêng mang . CHO ; Hết còn nghĩa gì đâu ? Hết đời còn nợ nhau . Vòng tử sinh có hạn . Còn gì để trao ban . CHO : Nỗỉ uất nghẹn trào dâng . Đời trở trăn lận đận . Bờ cát dài như mơ . Xô đời tan không mở . CHO : Tóc bạc đến trắng đời . Thân rã rời nhức nhối . Cho mãi đến ngàn sau . Muôn đơì cho con cháu . CHO : Vui buồn cũng sẽ tan . Giấu điều riêng tản mạn. Đời người luôn hữu han . Giữ mãi tình không tan . CHO : Nắm chặt đời của ta . Nắm giữ HẠNH PHÚC ngà . Tan theo hơi lạnh giá . Trôi theo ̣đời xa xa ...
Hoa Phạm