Youtube Thi Ca

Karaoke Người Ở Lại - Youtube Thi Ca - 15.06.21


Karaoke Vầng Trắng Xế Bóng - Youtube Thi Ca - 13.06.21

Tone Nam Tone NữKaraoke Khúc Thu Ca - Youtube Thi Ca - 11.06.21


Karaoke Tiếng Gọi Quê Nhà - Youtube Thi Ca - 09.06.21


Karaoke Khúc Nhạc Chia Ly - Youtube Thi Ca - 28.05.21


Karaoke Anh Chờ Em Về Lại - Youtube Thi Ca - 26.05.21


Thi ngâm Hồ Trường Nguyễn Bá Trác - Youtube Thi Ca - 05.04.21

Trong những ngày tháng buồn hiu Chạnh lòng ngâm một bài thơ tâm đắc Hồ Trường! Hồ Trường! Ôi quê hương mịt mù, xa lắc Xót xa lòng một gã tha hươngKaraoke Về Thăm Lại Sài-gòn - Youtube Thi Ca - 10.03.21

Thơ & Nhạc: Yên SơnVideo Nhạc “Thương Nhớ Ơ Hờ” - Youtube Thi Ca - 07.03.21

Thơ & Nhạc: Yên Sơn Ca sĩ: Lưu Trường Hải Proshow: Tony PhướcMột Cõi Nhớ Thương - Youtube Thi Ca - 04.03.21

Nhạc & Lời: Yên Sơn Ca sĩ: Hoài Thu