Youtube Thi Ca

Chương Trình Giới Thiệu Tác Phẩm Mới - Youtube Thi Ca - 21.06.18

Do Huy Tâm biên soạn cùng với sự cộng tác của Quỳnh Chi và Phạm Tương Như.Dòng Đời Trôi - Youtube Thi Ca - 31.05.18


Video Giới Thiệu Tác Phẩm - Youtube Thi Ca - 26.05.18


Những Vần Thơ Trên Cánh Thép - Youtube Thi Ca - 19.04.18