Trường Ca Cánh Đồng Hoa Vàng 3

ngày 11.10.18


Thêm Một Lần Đưa Tiễn

tiễn em đi nghe nỗi buồn về ngang rất vội
một lời tình sao nói mãi vẫn chưa suôn
trên trời xanh, mây trắng cũng vấn vương
trôi lãng đãng qua vườn thu vàng lá

vừa mới gặp, bây giờ đà hai ngả
và chiều nay lại cách biệt muôn trùng
nhịp tim yêu trong lồng ngực hãy còn rung
mà bóng dáng em đã dặm ngàn xa khuất

tiễn em đi nghe mạch sầu u uất
muốn vỡ oà cùng giọt nắng rưng rưng
trên đường về hoa lá cũng bâng khuâng
đứng ngơ ngác trong sắc thu vàng vọt

ai cũng biết cõi nhân sinh bèo bọt
tình chúng mình làm sao biết về đâu
ai không mong tình thắm đậm bền lâu
dù cách biệt hai phương trời thương nhớ

tiễn em đi bỗng lòng anh trăn trở
có khi nào là lần cuối không em
mình sẽ làm gì với những nhớ cùng quên
khi cây trụi lá đứng bên bờ sương gió

biết là sẽ hai phương trời vò võ
cùng chăn đơn gối chiếc nghĩ về nhau
hy vọng chúng mình còn có lần sau
như trời đất hết đông xuân về tới

Đầu tháng 12/2014

Another Swan Song

seeing her off is a heart-breaking experience
I have a hard time stuttering a word for romance
in the sky a white patch of clouds is lingering
over the garden filled up with the leaves withering

a quick union, then a hasty separation
this evening marks a sad valediction
my love for her is still living within my chest
but her gait has vanished to the farthest

seeing her off marks a deep cut in my heart
the sun rays seem to share my miserable part
on the way flowers and leaves share my gloom
I stop and feel puzzled in such a doom

it is said life is like a bulbous plant
our love is not so uncertain cant
Once in love people long for standing
even when they have to be parting

seeing her off makes my grievous toss
could it be an omen of a big loss
what would I be like if I can see her no more
I’d look like a leafless tree by a river shore

desperately I miss her, and surely, she me
two lone people tossing in sleep wish to see
each other, more than ever
after all, spring comes when winter is overMời xem tiếp – Please lick on the link below to the next relate poem:
Cánh Đồng Hoa Vàng – The Field of Daffodils


« TRANG NHÀ »