Chào Đón Hạ-Vy

ngày 7.09.17


Ngày cháu ngoại đầu lòng chào đời
Một ngày vô cùng đặc biệt
Được Ba của con báo tin
Ông bà vô cùng mừng vui nói sao cho xiết
Muốn chạy ngay đến nhà thương ẵm cháu vào lòng
Nhưng tất cả các nẻo đường khắp thành phố Houston
Nước nước nước…
Nhìn đâu cũng toàn là nước
Lòng xốn xang nhưng không thể nào đi được
Cháu quý của ông bà… ôi thương quá là thương

Bão Harvey cấp 4 ghé Houston
Bão thổi tạt qua khắp vùng Kingwood
Cư dân dọc hai bên bờ sông bị nhận chìm trong lũ lụt
Và những nơi đất thấp nhận lãnh thiên tai
Ông bà cũng ở gần bên nhưng may quá là may
Không bị dính vào tai bay hoạ gửi
Bà Cố Ngoại và các ông chú bà cô ở Nam Houston miệt dưới
Gần biển gần bờ nên lo sợ suốt mấy ngày đêm
Cũng rất may nước chỉ tới bậc thềm
Làm cho mỗi nhà trở thành một ốc đảo
Thế nhưng khi mọi người nhận được tin báo
Rằng cháu đã chào đời… ai cũng quá đỗi mừng vui
Ai cũng ước ao có thể tới nơi
Nhìn mặt đứa cháu sau bao năm dài mong ngóng

Cháu đã chọn thời điểm chào đời khi bao người lo lắng
Khi nước đã tràn vào nhà ngập mấy chục phân
Ba vội vàng lấy xe truck đưa Mẹ vào nhà thương
May kịp lúc, hơn là chờ trực thăng đến đón
Cháu được sinh ra khi trời vừa hừng sáng
Khi bão Harvey ngang qua phố Houston
Y Tá đẩy mẹ con của cháu ra nằm ở hành lang
Chờ cơn bão đi qua trong phập phồng, lo sợ

Cháu ra đời trong cảnh tình đáng ghi nhớ
Nên Ông muốn đặt tên Vũ Thị Hạ-Vy
Nhưng Ba Mẹ cháu đã chọn tên Vũ Hương Ellie
(Đọc theo tiếng Mỹ Ellie Vu
Nghe na ná ‘I Love You’… hay quá)
Tên nào cũng hay, không hề chi cả
Nhưng dẫu thế nào cháu cũng sẽ có tên gọi Hạ-Vy

Sau khi cháu chào đời cơn bão từ biệt ra đi
Từ cấp 4 xuống còn cấp 1
Dẫu là thế Nội Ngoại hai bên buồn lo, ủ dột
Trời vẫn mưa to ngập cả phố phường
Ngập hết những lối đi dẫn đến nhà thương
Đành ngắm cháu qua iPhone thường trực

Cháu ra đời sáng sớm Chủ Nhật
Giữa lúc mưa bão ngập trời
Ba Mẹ cháu dắt díu nhau đi
Đến chiều Thứ Tư lặng lẽ bồng cháu trở về
Hỏi còn có nỗi buồn nào hơn thế nữa
Sau khi cháu chào đời được hơn bốn bữa
Nội Ngoại hai bên mới được bế được bồng
Ôi nỗi mừng vui tràn ngập cõi lòng
Ông viết vội bài thơ này để giữ làm kỷ niệm
Cháu của ông, ơi Hạ-Vy yêu mến
Vũ Hương Ellington/ Ellie Vu/ I Love You

The day my first granddaughter was born
Was a very special day!
Your dad called and shouted
“She’s here, she’s here!
Excited, elated, your grandma and I
Just wanted to run over and hold you tight.
 
But all the streets around Houston were covered with water.
Water, water, water…
Everywhere we looked
Was just all water!
As anxious as we were to go,
We were stuck at home and had to lay low.
Oh, my beloved little treasure! How much we love you!

Category 4 Harvey stopped in Houston
Then crossed and ravaged Kingwood.
Homes along the river bank
And in low area immerged in flood
Our home was near,
But luckily spared
 
Great grandma, uncles and aunties in down South Houston
Lived in fear for long days and sleepless nights
As they are closer to the ocean.
Water came up to their front steps but decided to halt
And transformed their homes into tiny islands.

When they got the news that you had arrived,
All wanted to be there in no time and space,
We have waited this moment for many long years,
To hold you and look at your beautiful face.
You have chosen this special time to come,
When the wind was battling the city,
And rain dropped heavily from the sky,
When water flooded your own home a few feet high.
In a truck your mom was rushed to the hospital
Just in time (as dad couldn’t wait for the helicopter)
For you to be happily delivered at dawn.
 
When hurricane Harvey crossed Houston,
The nurse took mother and daughter on a gurney
To the hospital hall, anxious and ready
To be evacuated to safety.

You came to us in a memorable way,
I wanted you to be named Vũ Thị Hạ-Vy
(As Vũ means Rain; Hạ-Vy, Tail End of Summer.)
It also rhymes beautifully with Harvey!
 
Your parents already chose Vu Huong Ellie,
Or the American way: Ellie Vu
Sounds like “I love You.” How lovely!
I love both names; but to me
You are my little Hạ-Vy!
 
After you came, Harvey said farewell;
From category four down to category one.
But freeways and roads to the hospital were still closed.
Both sides of the family still stuck at home
Admired you constantly through iPhone.
 
You arrived Sunday at dawn amid strong wind and heavy rain,
You came home Wednesday evening
With just dad and mom, without “drum and bell.”
Oh Ellie, my sweet Ellie!
How sad we all were not to be there to bring you home!
 
We had to wait four days, four long days,
To hold you, embrace you, and love you.
This quick and hurriedly written poem
Is for you.
 
Oh my beloved granddaughter Hạ Vy,
Vũ Hương Ellington/Ellie Vu
I Love You!

Kingwood đầu tháng 9/2017


« TRANG NHÀ »