Mồng 5 Tết

ngày 25.02.13


Xuân Kingwood âm thầm qua rất nhẹ
Bên bờ hồ cây cỏ đứng như mơ
Nắng trãi vàng, cảnh vật rất nên thơ
Chiều lặng lẽ, đêm về mong bóng nguyệt

Dẫu đã biết qua rồi thời xuân sắc
Nhưng mộng mơ có già cỗi bao giờ
Trẻ lại với tình, xuân đậm với thơ
Để thấy được cuộc đời còn ý nghĩa

Cõi nhân sinh có muôn hồng nghìn tía
Đi một vòng ta gặp lại chính ta
Buồn làm chi khi màu tóc sương pha
Ai níu kéo cho thời gian chậm lại


« TRANG NHÀ »