Nous n’aurons plus jamais notre âme de ce soir… (*)

ngày 24.07.21


Có bao giờ ta tắm cùng dòng nước
Có con sông nào chảy ngược về non
Làm sao có được tâm hồn
Chiều nay vĩnh viễn không còn chiều nay

Giọt buồn thổn thức trong tim
Một thời son trẻ biết tìm đâu ra
Bây giờ màu tóc sương pha
Vẫn chưa về được quê nhà dấu yêuHave you ever swum in the same stream?
For no current returns to its origin.
How could we hold the soul of today?
For it’s gone forever away!

Droplets of sadness stir the heart
As my youth and I are far apart.
Time goes by, my hair is turning hoary,
But no way for me to see my old country.

—–
(*) Il fera longtemps clair ce soir – Anna de Noailles (1876-1933)


« TRANG NHÀ »