“Nous n’aurons jamais plus l’âme de ce soir!”

ngày 22.04.13


“Nous n’aurons jamais plus l’âme de ce soir!”

Có bao giờ ta uống cùng dòng nước
Có con sông nào chảy ngược về non
Làm sao có được tâm hồn
Chiều nay vĩnh viễn không còn chiều nay

Giọt buồn thổn thức trong tim
Một thời son trẻ biết tìm đâu ra
Bây giờ màu tóc sương pha
Vẫn chưa về được quê nhà dấu yêu


« TRANG NHÀ »