Vẫn Đợi Bài Tình Thơ

ngày 1.03.23


Viết cho xong bài thơ của một người

Có bao giờ anh làm thơ cho em
Chút kỷ niệm võ vàng như nắng xế.
Ít nhất một lần em nghĩ là có thể…
Bài thơ buồn lặng lẽ góc đời riêng.

Có bao giờ anh làm thơ cho em
Những thương nhớ ngủ yên trong góc khuất.
Ít nhất một lần em nghĩ mình muốn khóc…
Đã xa rồi… một thuở… cố mà quên!

Từ xa vắng em hoài mong tin nhạn
Vẫn còn đây dòng lệ úa riêng ai
Niềm tin đó phai dần theo ngày tháng
Tiếng thơ anh còn trong giấc mơ dài.

Có bao giờ anh làm thơ cho em
Vẫn ngóng trông dõi tìm trong vô vọng.
Ít nhất một lần em để mình mơ mộng…
Nhưng cuối cùng…cũng vẫn mãi…người dưng!

Có bao giờ anh làm thơ cho em
Thu đã vàng sân, mây trời giăng mắc
Em vẫn đợi trông thư tình anh viết
Nhưng đến bao giờ! Hay vẫn chỉ hoài công.

Tháng 2/2023« TRANG NHÀ »