Cảm Thán Chiều Thu

ngày 13.11.22


Buổi tối chớm thu ngoài khung cửa
Từng chiếc lá vàng rơi đó đây
Bạn bè xa khuất còn bao đứa
Đứa tận bên trời, đứa chân mây
Năm ba đứa khác đầu bạc trắng
Kể chuyện lưng trời giữa cơn say

Ngồi nghe máu chảy ngược về tim
Thấp thỏm trong mơ vẫn trông tìm
Cánh nhạn lưng trời riêng một bóng
Cùng vạt nắng chiều nhạt màu đêm
Sao nghe thổn thức hờn vong quốc
Dạ khúc Kinh Kha đã nhũn mềm

Ngày đi vội vã nghiêng bầu rượu
Nghe lạnh bờ vai cạn chén sầu
Một kiếp tha hương hồn cây cỏ
Bỗng giật mình, “lá cuốn về đâu”
Nhìn bạn, nhìn tôi… đời vàng võ
Cũng chỉ như con nước qua cầu

Nâng ly uống cạn chén sầu
Hỏi người tri kỷ về đâu hỡi chiều

Tháng 9/2022


« TRANG NHÀ »