Ngày Đầu Năm Tôi Nói Với Tôi

ngày 7.01.21


Nầy tôi ơi!
Sau bao những thăng trầm trong cuộc sống
Cũng đủ rồi những được mất hơn thua
Trả lại cho đời những tất bật tranh đua
Để gánh nặng xuống mặc cho người xoay trở
Đừng tiếc nữa những ước nguyền dang dở
Cuối con đường chỉ là cuộc phù vân

Nầy tôi ơi!
Hoàng hôn rồi phải tự biết lo thân
Đừng trông đợi bất cứ ai làm giúp
Giữ thân tâm lạc an là hạnh phúc
Mặc cho đời khua động ở chung quanh
Dù bây giờ râu tóc chẳng còn xanh
Sức không mạnh, nhiệt tình không đủ lửa
Dù những ngày vui không còn có nữa
Cũng không cần ngồi nguyền rủa bóng đêm

Nầy tôi ơi! Hãy can đảm tiến lên
Ngày sắp tắt, ráng chiều còn rực rỡ!

Tháng 1/2021


« TRANG NHÀ »