Chiếc Lá 1

ngày 24.07.17


Nhìn con nước chảy vô tình
Chợt nghe tiếng gọi tử sinh chạnh lòng
Hết rồi chín đợi mười trông
Cầm như chiếc lá giữa dòng trầm luân

Chiều nay lòng bỗng bâng khuâng
Các vàng xa khuất, mấy tầng mây che
Lung linh ngàn giọt nắng hè
Bên bờ suối cạn tiếng ve não lòng


« TRANG NHÀ »