Đêm Trăng Muộn

ngày 24.05.17


Đêm sâu trăng lạnh từng không
Câu kinh dìu dặt. Thư phòng lặng yên
Tiếng đêm khua động ngoài hiên
Sương rơi lác đác bên thềm trăng vơi

Deep into the night
A lonely cold moon shines way up in the sky
A melodious praying. Quiet reading room
Nightly sound whispering on the porch
Dew falls scattered on the moonlit surface


« TRANG NHÀ »