Nhớ Người

ngày 18.05.17


Nhớ Người

Ngồi nghe lòng quạnh vắng
Dưới trăng vàng long lanh
Tiếng đêm xào xạc quẩn quanh
Giọt sương đọng ở đầu cành chực rơi

Bất giác ngước nhìn trời
Bầu trăng sao lấp lánh
Nhớ đến ai
Mối tình nồng nàn bỗng nhiên nguội lạnh
Không biết tại vì dỗi hờn
Hay duyên đã cạn… người ơi!

Thinking of someone

Sitting still with a loneliness
Under the golden moon’s glitter
Sounds of the night rustling around
And a dew drop on the branch about to fall

Looking up to the sky aimlessly
The sky is filled with sparkling stars and moon
Thinking of someone
The passionate love suddenly cools off
Not sure if you’re just sulking
Or has our love fate run out… my dear!

YS

Thinking of someone

Sitting still in loneliness
Under the golden glittering moon
Nightly sounds in rustling concert
Dew drops on the tips of the leaves dangling

Looking up skywards aimlessly
Starry night sky, twinkling, scintillating
Thinking of someone
Love and passion suddenly cool off
Was it ’cause of sulkiness, I’d not know
Or our karmic ways may just separate
I’d not know, my dear! I’d not know.

Pham Doanh

Thinking of You

Thinking of you

Sitting in loneliness
Under the shimmering golden moon
With night sounds rustling around
And dew drop about to fall off branch tips

Aimlessly looking up to the sky
Where the moon and stars are sparkling
I think of you
Of our once passionate love now cold
Wondering if sulking is the cause
Or the fateful causality has ended, my dear.

Hoàng-Tâm


« TRANG NHÀ »