Dấu Tình Buồn

ngày 2.07.22

trang


Tôi buồn tôi biết tại sao
Nhưng tôi không biết khi nào mới nguôi
Nhìn lá rơi cũng ngậm ngùi
Nhìn trăng mờ tỏ rối nùi ruột gan
Thương câu tình nghĩa đá vàng
Cũng rơi như cánh thu vàng dửng dưng
Có xa xót, có bâng khuâng
Nghe râm ran nhớ trên từng bước đi
Khi không bày cuộc phân ly
Mưa rưng rức xót trên tỳ vết đau
Tôi buồn tôi biết vì đâu
Khi nhìn vạt nắng nhạt màu… băn khoăn
Người đi! Người có vui chăng
Riêng tôi nỗi nhớ in hằn trong tim

Hoàng hôn lặng lẽ vào đêm
Rừng thu khép lại, bên thềm sương rơi.

Đầu tháng 11/2016


« TRANG NHÀ »