Dòng Sông Chảy Trong Ta

ngày 4.01.19


Dòng Sông Chảy Trong Ta

(phỏng dịch từ bài nhạc danh tiếng của nhạc sĩ Yiruma, Nam Hàn)

Nếu có một con đường dành riêng cho em
Đó chính là con đường trong tim em đó
Nếu có thể, em kiên trì vượt qua được nó
Thì hãy vững tin với tất cả tấm lòng

Ôm chặt em vào lòng
Vì thấy một dòng sông
Rất nhẹ nhàng, êm đềm
Đang tuôn chảy trong em

Dòng trong anh đang chảy
Cũng nhẹ nhàng dịu êm
Hãy bền lòng chờ đợi
Anh sẽ đến bên em

Anh dâng tặng em trái tim
Để luôn có em bên cạnh
Hãy giữ một chút lâu hơn
Đặt hết tin yêu vào nó

Ôm chặt em vào lòng
Sông trong em đang chảy
Chậm hơn và chậm hơn
Như dòng sông trong anh

Ôm chặt em vào lòng
Có dòng sông êm chảy
Trong anh và trong em
Nhẹ nhàng và chậm rãi

Hãy bền lòng chờ đợi
Thêm một chút lâu hơn
Thế nào anh cũng đến
Nhẹ nhàng và dịu êm

River Flows in You
(Gary R. Hess)

If there is a road made just for you
That road is right there in your heart
If you can, endure it through
Then put all of your soul into trusting it

Holding you, holding you, it’s in you, river flows in you
Slowly, more slowly
There is a river flowing inside me
Holding you, holding you, it’s in you, river flows in you
Waiting, the waiting
Will I be there then?

I want to throw my heart to you
So that I can always feel you
If you can, hold onto it just a bit longer
Then try to put all your heart into it

Holding you, holding you, it’s in you, river flows in you
Slowly more slowly
There is a river flowing inside me
Holding you, holding you, it’s in you, river flows in you
Waiting the waiting
Will I be there then?

Holding you, holding you, it’s in you, river flows in you
Slowly more slowly
There is a river flowing inside me
Holding you, holding you, it’s in you, river flows in you
Waiting the waiting
Will I be there then?

>


« TRANG NHÀ »