Nếu Có Mùa Xuân

ngày 11.09.21


nếu có mùa xuân đợi cuối đường
đem bài thơ cũ ướp trầm hương (*)
giấu trong cặp sách người em nhỏ
ôm trước ngực hoa lúc đến trường

nếu có mùa xuân đợi cuối đường
nhắn giùm hoa mộng vẫn tơ vương
theo em năm tháng mòn chân bước
mà vẫn đậm đà những nhớ thương

nếu có mùa xuân đợi cuối đường
mơ cùng em dệt mộng yêu đương
xua đi những đám mây u ám
mình sống bên nhau mộng bình thường

(*)Từ bài thơ: Có Ai Biết Ở Cuối Đường Ai Đợi


« TRANG NHÀ »